SEE OTHER XATÓ RECIPES

Xató Recipe – El Xató Les Receptes

Xató SITGES

ENGLISH – FOR THE SAUCE Ingredients (4 people)

 • TOASTED ALMOND 100 g
 • TOASTED HAZELNUT 60 g
 • 2 pieces anchovies
 • 2 cloves garlic pieces
 • Scalding hot peppers 4 pieces
 • Pepper (OPTIONAL) 1/2 piece
 • PAN FRIED OR TOASTED 2 or 3 slices
 • OIL
 • SALT
 • VINEGAR

Ingredients FOR THE PLATE (4)

 • Endive 2 PIECES
 • Anchovies 2 PIECES
 • SALTED TUNA 100g
 • And shredded salt cod 100 g
 • Olives 100g

Preparation

In a mortar by hand trenches almonds, hazelnuts, unsalted anchovies, the garlic cloves, the flesh of the peppers, chilli (optional), fried slices of bread (can be soaked with vinegar or put part vinegar), salt and vinegar, and tying it with olive oil.

Wash, soak and chop the escarole. Desalted anchovies, tuna and salted cod (the latter two cuttings), and add to the bowl with the endive. Next pour the olive sauce and finally the well-connected.

We mix all the ingredients well to remain steeped in the sauce and filling dishes there looking around and making a castle endive (château).

CATALAN – Ingredients PER A LA SALSA (4 persones)

 • AMETLLES TORRADES 100 gr
 • AVELLANES TORRADES 60 gr
 • SEITONS 2 peces
 • GRANS D’ALL 2 peces
 • NYORA ESCALDADA 4 peces
 • BITXO (OPTATIU) 1/2 peça
 • PA FREGIT O TORRAT 2 o 3 llesques
 • OLI
 • SAL
 • VINAGRE

Ingredients PER AL PLAT (4 persones)

 • ESCAROLA 2 PECES
 • SEITONS 2 PECES
 • TONYINA SALADA 100 gr
 • BACALLÀ SALAT I ESQUEIXAT 100 gr
 • OLIVES ARBEQUINES 100 g

Elaboració

En un morter es trinxen a mà les ametlles, les avellanes, els seitons dessalats, els grans d’all, la polpa de les nyores, el bitxo (optatiu), les llesques de pa fregit (es poden remullar amb el vinagre o posar el vinagre a part), el vinagre i la sal, i es va lligant amb l’oli d’oliva.

Es netegen, es remullen i es trossegen les escaroles. Dessalarem els seitons, la tonyina salada i el bacallà (aquests dos darrers els esqueixarem), i els afegirem al recipient juntament amb l’escarola. Hi abocarem les olives i finalment la salsa ben lligada.

Ho barrejarem tot bé perquè tots els ingredients quedin impregnats de la salsa i omplirem els plats mirant que hi hagi de tot fent com un castell d’escarola (château).

SPANISH – Ingredientes PARA LA SALSA (4 personas)

 • ALMENDRAS TOSTADAS 100 gr
 • AVELLANAS TOSTADAS 60 gr
 • BOQUERONES 2 piezas
 • DIENTES DE AJO 2 piezas
 • ÑORA ESCALDADA 4 piezas
 • GUINDILLA (OPTATIVO) 1/2 pieza
 • PAN FRITO O TOSTADO 2 o 3 rebanadas
 • ACEITE
 • SAL
 • VINAGRE

Ingredientes PARA EL PLATO (4 personas)

 • ESCAROLA 2 PIEZAS
 • BOQUERONES 2 PIEZAS
 • ATÚN SALADO 100 gr
 • BACALAO SALADO Y DESMIGADO 100 gr
 • ACEITUNAS ARBEQUINAS 100 g

Elaboración

En un mortero se trituran a mano las almendras, las avellanas, los boquerones desalados, los dientes de ajo, la pulpa de las ñoras, la guindilla (optativo), las rebanadas de pan frito (se pueden remojar con el vinagre o poner el vinagre aparte), el vinagre y la sal, y se va ligando con el aceite de oliva.

Se limpian, se remojan y se trocean las escarolas. Desalaremos los boquerones, el atún salada y el bacalao (estos dos últimos los desmigaremos), y los añadiremos al recipiente junto con la escarola.Verteremos las aceitunas y finalmente la salsa bien ligada.

Lo mezclaremos todo bien para que todos los ingredientes queden impregnados de la salsa y llenaremos los platos mirando que haya de todo haciendo como un castillo de escarola (château).

Xató (Catalan Dishes)

GO TO TOP
Map of Catalunya Xató Route and below

GO TO TOP