SEE OTHER XATÓ RECIPES

Xató Recipe – El Xató Les Receptes

Xató VILANOVA I LA GELTRÚ

ENGLISH – FOR THE SAUCE Ingredients (6 persons)

 • 2-4 large garlic Media
 • Almonds 35 pieces
 • 12 pieces toasted hazelnuts
 • Blanched peppers 8 pieces
 • Bread crumbs soaked in vinegar
 • oil will
 • salt

Ingredients FOR THE COURSE (6 people)

 • Endives 2 pieces
 • 200g unsalted cod and
 • 150g shredded tuna and desalinated
 • 18 anchovy fillets unsalted fillets
 • Olives in

Preparation

Crush in a mortar the garlic cloves with the salt because they jump. Once crushed well, you add the almonds and hazelnuts and work it until it forms a paste everything homo genius. Scrape the inside of the peppers and add the blanched pulp in a mortar. Once everything is homogenized, put them bread crumbs with vinegar, a little drained, and continue working on it.

Once ready, add oil slowly while stirring, too slowly to sauce consistency desitjada. In a tray, place I’escarola well drained and a bit of sauce, then stir well and serve dishes . Accompany it with tuna, cod, anchovies and olives, and let each diner, to your taste, put it a little more sauce.

CATALAN – Ingredients PER A LA SALSA (6 persones)

 • AlLs mitjans 2-4 grans
 • Ametlles 35 peces
 • Avellanes torrades 12 peces
 • Nyores escaldades 8 peces
 • Molla de pa xopa de vinagre,
 • oli a voluntat
 • sal

Ingredients PER AL PLAT (6 persones)

 • Escaroles 2 peces
 • Bacallà esqueixat i dessalat 200 gr
 • Tonyina esqueixada i dessalada 150 gr
 • Filets de seitó dessalats 18 filets
 • Olives arbequines i n

Elaboració

Piqueu en un morter els grans d’all amb la sal perquè no saltin. Un cop ben aixafats, aneu afegint les ametlles i les avellanes i treballeu-ho fins que tot plegat formi una pasta homo-gènia. Raspeu la part interior de les nyores escaldades i afegiu la polpa obtinguda al morter. Un cop tot homogeneïtzat, poseu-hi la molla de pa amb vinagre, una mica escorreguda, i continueu treballant-ho.

Un cop lIest, afegiu-hi lentament oli mentre es remena, també lentament, per donar a la salsa la consistència desitjada.En una safata, col·loqueu I’escarola ben escorreguda i un xic de salsa, remeneu bé i serviu després als plats. Acompanyeu-ho amb la tonyina, el bacallà, els seitons i les olives,i deixeu que cada comensal, al seu gust, s’hi posi una mica més de salsa.

SPANISH – Ingredientes PARA LA SALSA (6 personas)

 • Ajos medios 2-4 grandes
 • Almendras 35 piezas
 • Avellanas tostadas 12 piezas
 • Ñoras escaldadas 8 piezas
 • Miga de pan empapada en vinagre,
 • aceite a voluntad
 • sal

Ingredientes PARA EL PLATO (6 personas)

 • Escarolas 2 piezas
 • Bacalao desmigado y desalado 200 gr
 • Atún derrame y desalada 150 gr
 • Filetes de boquerón desalados 18 filetes
 • Aceitunas arbequinas in

Elaboración

Picar en un mortero los dientes de ajo con la sal para que no salten. Una vez bien triturados, vaya añadiendo las almendras y las avellanas y trabajar hasta que todo forme una pasta homo-génea.Raspar la parte interior de las ñoras escaldadas y añadir la pulpa obtenida en el mortero. Una vez todo homogeneizado, poner la miga de pan con vinagre, algo escurrida, y continúe trabajando.

Una vez Liesti, añadir lentamente aceite mientras se remueve, también lentamente, para dar a la salsa la consistencia desitjada.En una bandeja, coloque I’escarola bien escurrida y un poco de salsa, remover bien y servir después a los platos . Acompañar con el atún, el bacalao, los boquerones y las aceitunas, y dejar que cada comensal, a su gusto, se ponga un poco más de salsa.


Xató (Catalan Dishes)

GO TO TOP
Map of Catalunya Xató Route and below

GO TO TOP